Jak na montáž dutinkových desek na pergolu, přístřešek


Pro kvalitní zastřešení pergoly doporučujeme zakoupit kvalitní dutinkové polykarbonátové desky. Materiály pro montáž pergoly lze jednoduše zpracovat, jsou tedy velmi jednoduchým řešením zastřešení terasy či pergoly. Montáž se provádí na dřevěné latě nebo ocelové, popř. hliníkové vaznice pomocí šroubů, kalot a distančních podložek podle typu desky s ohledem na sněhové pásmo resp. zatížení sněhem a větrem.

Níže se dočtete, jak na správnou montáž dutinkových polykarbonátových desek.

Mohlo by Vás ještě zajímat:

Jak vybrat typ desky?

Jak vybrat sílu desky?

Jak vybrat barvu?

Na co si dát pozor při výběru dodavatele desek?

 

Příprava na montáž

 • Dutinkové (komůrkové) polykarbonátové desky skladujte v interiéru např. v garáži nebo přístřešku, v případě venkovního skladování zajistěte, aby byly desky chráněny před povětrnostními vlivy, deštěm a sněhem.
 • Desky přikryjte folií nebo plachtou, aby nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření.
 • Z desek neodstraňujte ochranné folie. Po sejmutí folie by mohlo dojít při manipulaci s deskami k nevratnému poškrábání jejich povrchu.
 • Vnější ochrannou folii doporučujeme odstranit až po dokončení montáže. Na folii si vyznačte požadované rozměry pomocí permanentního fixu.
 • Polykarbonátové desky řezat kotoučovou pilou s vícezubým kotoučem nebo přímočarou pilou s jemnými zuby. Desky do tl. 6 mm lze řezat i ulamovacím nožem.
 • Piliny vniklé do komůrek odstraňte stlačeným vzduchem (kompresorem, vysavačem). Bílou, spodní folii odstraňte po naformátování desek.

Doporučení parametry konstrukce

 • Minimální sklon střechy 5° (90 mm/m), aby byl zajištěn odtok dešťové vody.
 • Doporučená max. vzdálenost krokví (trámů) 1070 mm, krajních krokví 870 mm.
 • Krokve by měli mít tloušťku min. 60 mm,
 • Základní dodávaný formát desek je 2,1 m. V projektu střechy je vždy dobré z tohoto rozměru vycházet při návrhu konstrukce. Ušetří se zbytečný prořez nebo případně upravování nosné konstrukce. Konstrukce střechy může být ze dřeva, oceli i hliníku.
 • Podélné nosníky – latění může mít nižší šířku než krokve. Rozvržení osových vzdáleností nosníků, případně příčných výztuh, by mělo být projektováno s ohledem na zátěžové tabulky nebo konzultováno. Obecně doporučujeme rozložení latí 80 cm a v horách, kde hrozí vyšší zátěž sněhem 50 cm od sebe.

 

Obrázek: KJK doporučuje optimálního rozložení trámů konstrukce:

Navrh-tramu-montaz-pergoly

 

 Montáž dutinkových (komůrkových) desek

 • Dutinkové desky vždy instalujte komůrkami po směru spádu vody viz obrázek níže, tak aby vzniklý kondenzát uvnitř desek mohl volně odtékat.
 • Při montáži lze na stranách přístřešku desky přesadit s ohledem na tloušťku desek. Šířka desky by měla být maximálně 2100mm. Přesah desky by měl být max. 100 mm.
 • Při instalaci desek je důležité počítat s tepelnou roztažností až 3 mm/m ve všech směrech. Mezi jednotlivými deskami je potřeba zachovat dilatační mezeru cca 20 mm.
 • Horní stranu desek uzavřeme hliníkovou páskou a hliníkovým či polykarbonátovým U profilem bez okapnice, tak aby páska byla chráněná před větrem a deštěm.
 • Kontaktní plochy nosné konstrukce oblepíme spodní těsnící mikropryží,
 • Dolní stranu desek u konstrukcí s malým spádem uzavřeme U profilem s okapnicí, tak aby voda lépe odkapávala z hrany profilu. Kraje zastřešení můžete ukončit také U profilem s okapnicí s praporkem nahoru jako závětrnou lištou, aby přes něj nepřetékala voda.
 • K utěsňování používejte výhradně silikonový transparentní tmel z příslušenství. Doporučujeme profily připevňovat malým množstvím montážního silikonu na horní, vnitřní straně profilu. Tím se nejen zabrání možnému spadnutí U profilu, ale zvýší se také těsnost vůči vodě.
 • Dilatační mezeru cca 20 mm překryjeme přítlačným hliníkovým profilem s integrovaným pryžovým těsněním. Profil ukončíme plastovou krytkou. Spoj polykarbonátových desek musí být po celé délce podepřen, tak aby pod gumové těsnění v přítlačné liště nepodtékalo.
 • V případě spojení desek mimo krokev použijeme spojovací plastový nebo hliníkový H profil.
 • Vzdálenost mezi šrouby, které kotví přítlačnou lištu, by měla být maximálně 50 cm. Otvory do desek vrtáme o 3-4 mm větší než je průměr šroubu a nedotahujeme na krev.
 • Hliníkové profily (přítlačné lišty) lze použít i v ploše desky, mimo spoj PC desek. V takovém případě je však třeba vrtat otvor o 3-4 mm větší, než je průměr použitého šroubu, aby mohla deska volně dilatovat.
 • V ploše polykarbonátových desek lze pro kotvení desek použít přítlačné terčíky - BUTTONY. Opět je nutné vrtat o 3-4 mm větší otvor, než je trn terčíku. Přítlačný terčík je opatřen prachovou podložkou. Maximální vzdálenost mezi terčíky by měla být 30 -50 cm. Pro vrtání lze použít ocelové vrtáky na kovy.
 • Dokončení montáže se rozumí sejmutí ochranné folie.

Obrázek: Směr toku vody

Planek-montaze-dutinkovych desek-na pergolu

Obrázek: Příčný řez krokví s přítlačným profilem
 

pricny-rez-tram-pro-montaz-polykarbonatu-na-pregolu
Možné varianty instalace pomocí přítlačných profilů
1.pomocí přítlačných profilů
1.varianta-instalace-pomoci-pritlacnych-profilu
2. kombinace přítlačných profilů a přítlačných terčíků

 

2.varianta-instalace-pomoci-pritlacnych-terciků-na-pergoly

Profily a příslušenství pro montáž

Naše profily slouží k uchycení a spojení polykarbonátových desek k nosné konstrukci ze dřeva, hliníku, nebo oceli. Nejčastěji se používají na kotvení desek ke krokvím střešní konstrukce ( ve spádu ) nebo ke svislým profilům stěnové konstrukce.


Spojovací profily z hliníku - vrchní přítlačné profily
Pomocí různých délek šroubů lze tyto hliníkové profily s gumovým  těsněním použít na všechny síly desek. Těsnost je zajištěna gumovým těsněním. Profily jsou na skladě v délkách 5, 6 a 7 m.


Spojovací profily “H” z polykarbonátu a hliníku
H profily se používají, tak kde není možné spoj desek na nosnou konstrukci. Tyto profily jsou k dostání ve všech běžných tloušťkách a standartních délkách 6000 mm.


Ukončovací profily - “U” profily z polykarbonátu a hliníku
Aby se zabránilo pronikání nečistot, prachu nebo hmyzu do dutých komůrek, je třeba tyto komůrky uzavřít U-profilem z PC nebo hliníku. Výstupek uvnitř U-profilu zaručuje slabé proudění vzduchu, které snižuje kondenzaci par.

Spojovací materiál - k profilům je možné zakoupit také příslušenství jako jsou těsnící gumy, krytky, šrouby a další.

 

Ukázky našich realizací pergol a přístřešků

Ukázky montáží pergol a přístřešků.

V případě, že máte zájem o montáž Vaší pergoly nebo přístřešku nás kontaktujte.

Tým KJK