Jak na montáž trapézu a vlny pro pergolu a přístřešek

Pro kvalitní zastřešení pergoly doporučujeme zakoupit kvalitní trapézové nebo vlnité polykarbonátové desky. Montáž desek se provádí na dřevěné latě nebo ocelové popř. hliníkové vaznice pomocí šroubů, kalot a distančních podložek podle typu desky s ohledem na sněhové pásmo resp. zatížení sněhem a větrem.

Níže se dočtete, jak na správnou montáž trapézu nebo vlny.

Mohlo by Vás ještě zajímat:

Jak vybrat typ desky?

Jak vybrat sílu desky?

Jak vybrat barvu?

Na co si dát pozor při výběru dodavatele desek?

 

Příprava na montáž

 • Minimální sklon střechy 7°.
 • Napojování desek překrytím minimálně přes jednu vlnku.
 • 9-12 kotvících samořezných šroubů na čtvereční metr.
 • K čištění použijte mýdlovou vodu a opláchněte čistou vodou.
 • Nepoužívejte rozpouštědla, ředidla, benzín a jiná chemická čistidla.
 • Trapézové polykarbonátové desky mají jednostrannou povrchovou úpravu proti UV záření. Strana, která je opatřena touto úpravou je označena samolepícím pruhem. Tato strana patří VŽDY SMĚREM KE SLUNCI!

 

Doporučení parametry konstrukce

 • Montáž desek se provádí na dřevěné latě nebo ocelové popř. hliníkové vaznice pomocí šroubů, kalot a distančních podložek podle typu desky s ohledem na sněhové pásmo resp. zatížení sněhem a větrem.
 • Montáž desek provádějte vždy proti směru větru.
 • Přesahy spojů desek tak jsou vždy po směru a nemůže dojít k jejich destrukci nebo narušení i při silném poryvu větru.
 • Ve spoji konstrukce musí být vždy umístěna distanční podložka a obě desky připevněny šroubem (eventuelně kalotou a šroubem).
 • Poslední desku je potřeba ve směru rozměru B doříznout na požadovaný rozměr.
 • Překryv desky doporučujeme minimálně přes jednu vlnu (cca 80 mm). S tímto přesahem je potřeba počítat při výpočtu celkové šířky.

 

Obrázek: Překryv vlny a trapézu pro výpočet celkové šířky materiálu

pricny-rez-vlny-trapezu

 • Rozměry desek na konstrukci dle infa níže:

Ve směru rozměru A - libovolný, max. 7 m
Delšího rozměru než 7 m lze dosáhnout přesazením desky v závislosti na sklonu konstrukce.

Ve směru rozměru B - pevně daný, 1,045 m nebo 1,265 m
Poslední desku je potřeba doříznout na požadovaný rozměr.

montaz-trapez

 

 Montáž trapézového polykarbonátu a vlny

 • Desky předvrtejte 10 mm otvorem za použití stupňovitého vrtáku velikosti 4-10 mm.
 • Upevňovací sadu instalujte kolmo na desku a doprostřed vyvrtaného otvoru. Otvor musí být vyvrtán čistě bez jakýchkoliv otřepů, případně je nutné otvor od otřepů očistit. Otvor musí být vyvrtán v ose horního trapézu. Šroub s gumovou podložkou je nutné utahovat přiměřeně (nesmí být nedotažen - podložka se volně otáčí, nebo přetažen - kraje podložky se zvedají), jinak může dojít k netěsnostem.
 • Při bočním napojování překládejte desky o jeden až dva vrcholy. Na horní a spodní straně přístřešku (první a poslední příčná lať) šroubujte na vrcholu každé druhé vlny, na vnitřních nosnících ideálně na vrcholu každé třetí vlny.
 • Desky podélně napojujte, jen pokud je to nezbytně nutné. V takovém případě přeložte 200 mm.
 • Všechny spoje je vhodné dotěsnit silikonem. Používejte výhradně silikon na polykarbonáty.
 • Šrouby nikdy neutahujte na maximum, ale tak, abyste umožnili dilataci materiálu. Při přetažení šroubů může dojít k deformaci či praskání desek.
 • Desky nejsou pochozí. Pokud během či po montáži potřebujete po deskách chodit, použijte montážní lávku, žebřík nebo fošnu, která roznese tlak na větší plochu.

 

Při montáži doporučujeme spojovací materiál:

 • Spodní distanční podložku z PVC
 • Upevňovací sadu, která zastoupí více samostatných komponent. Šrouby doporučujeme na první a poslední lať dávat do každého druhého vrcholu a na středové latě pak do každého 3. vrcholu. Deska šíře 1045mm má 14 vrcholů a deska šíře 1265mm pak 17 vrcholů. Při montáži se desky překládají o 1 nebo 2 vrcholy. 

 

Ukázky našich realizací pergol a přístřešků

Ukázky montáží pergol a přístřešků.

V případě, že máte zájem o montáž Vaší pergoly nebo přístřešku nás kontaktujte.

Tým KJK